MÜDEK AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

Merhaba Arkadaşlar,

Uyguladığımız ders planı ve verilen eğitimle mezunlarımızın program çıktılarını sağlayıp, eğitim amaçlarına ulaşıp ulaşmadıklarını ölçerek raporlamak zorundayız. Bu rapor, bölümümüzün akredite edilmesi için bağımsız bir kuruluş olan MÜDEK (Mühendislik Programları Akreditasyon Derneği) tarfından değerlendirilecektir. Daha önce sadece normal öğretim için yaptığımız ve Eylül 2015' kadar akreditasyon aldığımız çalışma bu defa hem normal öğretim, hem de ikinci öğretim için ayrı yapılacaktır.

MÜDEK tarafından değerlendirilecek olan raporda yer alan açıklamaların yanı sıra her dersin bir dosyası olacak ve bu dosyalar MÜDEK değerlendiricileri tarafından karar verme sürecinde incelenecektir. Ayrıca derslere ait sınav evraklarının da bölümde arşivlenmesine devam edilecek ve ziyaretleri sırasında değerlendiricilerin incelemesine hazır halde tutulacaktır.

MÜDEK tarafından değerlendirilecek olan raporun hazırlanabilmesi için bölümümüzde ders veren öğretim elemanlarının verdikleri derslere ait ders dosyalarını ekte verilen içeriğe uygun olarak hazırlamaları ve sınav evrakları ile birlikte bölüm başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

Mezunlarımızın program çıktılarını sağlama düzeyleri farklı yöntemlerle ölçülmektedir. Bu yöntemlerden birisi de öğrencilerin başarılı oldukları derslerde ilgili çıktıları başarma düzeylerinin ölçümüdür. Öğrencilerin ders bazında program çıktılarını başarma düzeyleri o dersin sınav, ödev, laboratuvar, ve proje çalışmalarında gösterdikleri başarılara bağlı olarak ölçülmektedir. Bu nedenle bir dersin program çıktılarına katkısı belirlenirken, bu çıktıların sınav, ödev, laboratuvar ve proje çalışmalarıyla ölçülebilir olmasına dikkat edilmelidir.

Öğrencilerimizin program çıktılarını sağlama düzeylerinin derslerdeki başarı durumlarına göre nasıl ölçüldüğü aşağıda bağlantı adresleri verilen dosyalarda açıklanmaktadır. Bölümümüzde ders veren bütün öğretim elemanlarının bu dosyaları dikkatlice okuyarak verdikleri derslerde öğrencilerin o ders kapsamında ulaşması gereken çıktılara ulaşım seviyelerini ölçmeleri gerekmektedir. Araştırma Görevlilerimiz öğretim elemanlarımıza teknik destek vermek üzere görevlendirilmişlerdir. Bu görevlendirme listesinin bağlantı adresi de aşağıda verilmiştir.

İşlemlerin zamanında tamamlanabilmesi için herkesin gerekli hassasiyeti göstermesini rica eder, saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. İsmail H. Altaş
Bölüm Başkanı


Ders Dosyalarının Hazırlanması (1. ve 2. Öğretim için)

Ders planında yer alan ve okutulan her dersin bir DERS DOSYASI bulunmaktadır. Bu ders dosyası hem normal öğretim, hem de ikinci öğretim için hazırlanacak ve içeriği aşağıdaki dokumanlardan oluşacaktır.

GENEL İÇERİK

DÖNEMLİK İÇERİKLER (Dersin verildiği her dönem için eklenmelidir.)
 • Sınav soruları ve cevapları (Arasınav, Final, Bütünleme)
 • Sınav sorularının hangi çıktıları ölçtüğünü gösteren çizelgeler (her sınav için) (Soru-program Çıktısı örneği indirilebilir)
 • Arasınav, Final ve Bütünleme sınavlarındaki en iyi, orta düzeyde ve en kötü durumdaki öğrenci cevap kağıtlarının birer kopyası
 • Ödev soru ve cevapları (varsa 2 adet basılı olmak üzere diğerleri CD de eklenebilir)
 • Öğrencilerin Proje Dosyaları (varsa 2 adet basılı olmak üzere diğerleri CD de eklenebilir)
DERS DEĞERLENDİRME RAPORU

Her dönem sonu, dersi geçen öğrencilerin bu ders tarafından sağlanan program çıktılarını ne ölçüde başardıklarını gösteren bir rapor dosyaya eklenecektir. Bu rapor bir EXCELL dosyası kullanılarak hazırlanmaktadır. Bu EXCELL dosyası ve nasıl kullanılıcağına dair açıklamalara aşağıda MÜDEK çalışmaları için yardımcı dosyalar başlığı altında verilen bağlantılardan ulaşılabilir.
Yapılan güncelleme ile Ders Değerlendirme Programı (DDP) soru sayısına bağlı olarak 5 adet çoğaltılmıştır. Soru sayısına göre bu programı kullanmanız halinde yazılım içerisinde herhangi bir düzenleme yapmadan sadece verileri girmek yeterli olacaktır. DDP nın kullanımı ile ilgili olarak DDP Klavuz dosyasını okuyunuz.

MÜDEK çalışmaları için yardımcı dosyalar

MÜDEK Çalışmaları Görev Paylaşımı ve Çalışmaları Takip Raporları
 1. MUDEK-Ozdegerlendirme Raporu ve Görev Dağıılmı
 2. Bölüm başkanlığı Çalışma raporu     .DOC     .PDF
 3. Eğitim Komisyonu Çalışma Raporu     .DOC     .PDF
 4. Ders Değerlendirme ve Ders Dosyalarını Hazırlama Raporu     .DOC     .PDF
 5. Ders Uyum Komisyonu Çalışma Raporu     .DOC     .PDF
 6. Öğrenci Değişim Komisyonu Çalışma Raporu     .DOC     .PDF
 7. Anket ve Dökümantasyon Komisyonu Çalışma Raporu     .DOC     .PDF
 8. Laboratuvar ve Altyapı Komisyonu Çalışma Raporu     .DOC     .PDF
 9. Arşiv Komisyonu Çalışma Raporu     .DOC     .PDF
 10. Staj Komisyonu Çalışma Raporu     .DOC     .PDF
 11. Mezunlar ve Dış Paydaşlar Komisyonu Çalışma Raporu     .DOC     .PDF
 12. Bilişim Komisyonu Çalışma Raporu     .DOC    .PDF
 13. Etkinlik Komisyonu Çalışma Raporu     .DOC     .PDF

     NEDEN MÜDEK?

     Hedef 2020


Ders dosyalarının hazırlanmasında ve karşılaştığınız diğer sorunlarda ihaltas@ktu.edu.tr adresine yazılarak destek istenebilir.
http://eee.ktu.edu.tr